Portfólio - stránka 6

Interiér bytu v River Parku

Miesto: River Park, Bratislava
Rok: 2013
Návrh: architektonická dispozičná štúdia

Výrobno – prevádzková hala – kovovýroba

Miesto: Chtelnica
Rok: 2017
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt