Portfólio - stránka 2

Mobilné športovo relaxačne centrum

Miesto: Petržalka
Rok: 2022
Návrh: 2022

SMART VILLAGE - Bas Qeuvend - Aghdam Region

Miesto: Aghdam Region
Rok: 2023
Návrh: 2023

SMART VILLAGE - Azerbaijan

Miesto: Azerbaijan
Rok: 2022
Návrh: 2021

Adaptácia sýpky, Zlaté Moravce

Miesto: Zlaté Moravce
Rok: 2022
Návrh: 2020

Bytové domy - Podkerepušky

Miesto: Bratislava - Záhorská Bystrica
Rok: 2021
Návrh: 2021

Dolná pekná -Rača -Bratislava

Miesto: Bratislava - Rača
Rok: 2021
Návrh: 2013

Obytný súbor Marína - Sládkovičovo

Miesto: Sládkovičovo
Rok: 2021
Návrh: 2020

STUPAVA - ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Miesto: Stupava
Rok: 2021
Návrh: štúdia na dostavu existujúceho zdravotného strediska

STUPAVA - ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Miesto: Stupava
Rok: 2021
Návrh: štúdia na dostavu existujúceho zdravotného strediska

RD PEZINOK

Miesto: Pezinok
Rok: 2020
Návrh: 2020

Malé Leváre IBV

Miesto: Malé Leváre
Rok: 2020
Návrh: 2019

OBYTNÝ SÚBOR MARÍNA - VZOROVÉ BYTY

Miesto: sLÁDKOVIčOVO
Rok: 2020
Návrh: 2020