Zdravotnícke zariadenia – Zubná ambulancia Záhorská Bystrica

Zubná ambulancia Záhorská Bystrica

Miesto: Záhorská Bystrica
Rok: 2020
Návrh: architektonická štúdia, ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác, projekt interiéru
Autori: Ing.arch.P.Bôrik, Ing.V.Mareková, Ing.arch.Š.Rusina, Ing. V. Kováčová, Ing. V. Koleň, Bc.S.Jedináková

Späť