Zdravotnícke zariadenia – Zdravotné stredisko Robotnícka

Zdravotné stredisko Robotnícka

Miesto: Bratislava
Rok: 2018
Návrh: architektonická štúdia
Autori: Ing.V.Mareková, Ing.arch.Š.Rusina, Ing.J.Arnoulová, Ing. V. Kováčová

Späť