Zdravotnícke zariadenia – Zdravotné stredisko s lekárňou

Zdravotné stredisko s lekárňou

Miesto: Plavecký Štvrtok
Rok: 2023
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie
Autori: Ing. Veronika Mareková, Ing. Viktor Koleň, Ing. Jozef Šimo, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. arch. Anna Liamtseva, Bc. Barbora Kiššová, Bc. Tomáš Hakszer

Späť