Zdravotnícke zariadenia – Zdravotnícke zariadenie Nova Medical

Zdravotnícke zariadenie Nova Medical

Miesto: Bratislava
Rok: 2022
Návrh: architektonická štúdia, projekt interiéru
Autori: Ing.V.Mareková, Ing.arch.Š.Rusina, Ing.V.Koleň, Ing.arch.D.Varhol, Ing.J.Šimo, Bc.B.Kiššová, Ing.arch.A.Liamtseva

Späť