Zdravotnícke zariadenia – Prestavba administratívnej budovy na zdravotné stredisko

Prestavba administratívnej budovy na zdravotné stredisko

Miesto: Bratislava
Rok: 2018
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2017
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. Veronika Kováčová

Späť