Zdravotnícke zariadenia – Interier zdravotného strediska

Interier zdravotného strediska

Miesto: Bratislava
Rok: 2017
Návrh: projekt interiéru
Realizácia: 2018
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová

Späť