URBANIZMUS – Obytný súbor Benát, Zlaté Moravce

Obytný súbor Benát, Zlaté Moravce

Miesto: Zlaté Moravce
Rok: 2019
Návrh: Architektonicko - urbanistická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová, Ing. Viktor Koleň, Ing.arch. Michaela Zbitáková

Späť