URBANIZMUS – Námestie v Holiči

Námestie v Holiči

Miesto: Holič
Rok: 1997
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 1999
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik

Späť