Rodinné domy - stránka 2

Rodinný dom Rača

Miesto: Bratislava
Rok: 2013
Návrh: Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt

Rodinný dom Záhorská Bystrica

Miesto: Bratislava
Rok: 2012
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt

Rodinný dom Lesná

Miesto: Bratislava
Rok: 2014
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt