Rodinné domy – Rodinný dom Záhorská Bystrica

Rodinný dom Záhorská Bystrica

Miesto: Bratislava
Rok: 2012
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2015
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková

Späť