Rodinné domy – Rodinný dom v Liščom údolí 2

Rodinný dom v Liščom údolí 2

Miesto: Líščie údolie
Rok: 2017
Návrh: architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. arch. Šimon Rusina

Späť