Rodinné domy – Rodinný dom v Kráľovskom údolí

Rodinný dom v Kráľovskom údolí

Miesto: Bratislava
Rok: 2014
Návrh: Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Monika Dudášová

Späť