Rodinné domy – Rodinný dom v Čataji

Rodinný dom v Čataji

Miesto: Čataj
Rok: 2011
Návrh: Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2012
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková

Späť