Rodinné domy – Rodinný dom Terchová

Rodinný dom Terchová

Miesto: Terchová
Rok: 2015
Návrh: Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik

Späť