Rodinné domy – Rodinný dom Rača

Rodinný dom Rača

Miesto: Bratislava
Rok: 2013
Návrh: Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2017
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková

Späť