Rodinné domy – Rodinný dom Borinka

Rodinný dom Borinka

Miesto: Borinka
Rok: 2017
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2018- plánovaná
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Michal Kovalik

Späť