Rodinné domy – Rodinné domy Vrakúň

Miesto: Vrakúň
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová
Späť