Rodinné domy – 3 domy

3 domy

Miesto: Bratislava
Rok: 2017
Návrh: architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. arch. Šimon Rusina

Späť