Interiér – Vzorový byt C - bytový dom Bojnická

Vzorový byt C - bytový dom Bojnická

Miesto: Bratislava
Rok: 2018
Návrh: projekt interieru
Realizácia: 2019 - plánovaná
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová

Späť