Exteriér

BRATISLAVA TOWER

Miesto: Bratislava
Rok: 2018
Návrh: architektonická štúdia

Štúdia úprav rodinného domu v obci Láb

Miesto: Láb
Rok: 2015
Návrh: architektonická štúdia

Rekonštrukcia námestia v Dolnom Lopašove

Miesto: Dolný Lopašov
Rok: 2015
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt

Chtelnica - Námestie 1. mája, I. etapa

Miesto: Chtelnica
Rok: 2010
Návrh: urbanistická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt

Námestie v Holiči

Miesto: Holič
Rok: 1997
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt