Bytový dom – Bytový dom v Dolnom Lopašove

Bytový dom v Dolnom Lopašove

Miesto: Dolný Lopašov
Rok: 2009
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2010
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik

Späť