Bytový dom – Bytový dom Trnavská

Bytový dom Trnavská

Miesto: Bratislava
Rok: 2015
Návrh: architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. Scarlet Marcinková

Späť