Bytový dom – Bytový dom Panšula III

Bytový dom Panšula III

Miesto: Chtelnica
Rok: 2018
Návrh: architektonická štúdia, uzemné rozhodnutie
Realizácia: 2019- plánovaná
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Jana Arnoulová, Ing. Veronika Kováčová

Späť