Bytové domy – Bytový dom Nová Robotnícka

Miesto: Nová Robotnícka
Realizácia: 2021-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová
Späť