Bytový dom – Bytový dom Gaštanová

Bytový dom Gaštanová

Miesto: Bratislava
Rok: 2019
Návrh: Architektonická štúdia
Realizácia: predpokladaná 2019
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová, Ing. Viktor Koleň, Ing.arch. Michaela Zbitáková

Späť