Bytový dom – Bytový dom Bojnicka

Bytový dom Bojnicka

Miesto: Bratislava III
Rok: 2016
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2018 - plánovaná
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková. Ing. arch. Mojmír Jankovič, Ing. Veronika Kováčová

Späť