Bytový dom – Bytové domy Panšula I a Panšula II

Bytové domy Panšula I a Panšula II

Miesto: Chtelnica
Rok: 2007
Návrh: architektonická štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt
Realizácia: 2008
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik

Späť