Portfólio

Rodinné domy

Rodinný dom Kráľovské údolie

Miesto: Kráľovské údolie
Realizácia: 2014
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Monika Dudášová

Rodinný dom Líščie údolie

Miesto: Líščie údolie
Realizácia: 2018
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová

Rodinný dom Pezinok

Miesto: Pezinok
Realizácia: 2020-2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Rodinné domy Sládkovičovo – ako súčasť obytnej zóny MARÍNA

Miesto: Sládkovičovo
Realizácia: 2019-2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Rodinné domy Vrakúň

Miesto: Vrakúň
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová

Rodinný dom Záhorské Sady

Miesto: Záhorské Sady
Realizácia: 2019-2021
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby, Projekt skutočného vyhotovnia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová

Rodinný dom Dunajská Streda

Miesto: Dunajská Streda
Realizácia: 2020-2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt skutočného vyhotovenia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Rodinné domy Čučoriedková I. / Rodinné domy Čučoriedková II.

Miesto: Čučoriedková ul., Bratislava
Realizácia: 2018
Stupeň projektu: Architektonický návrh, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby, Projekt skutočného vyhotovenia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň,, Ing. Veronika Kováčová

Rodinné domy Devín

Miesto: Devín
Realizácia: 2023
Stupeň projektu: Investičný zámer
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Ing. arch. Lukáš Gombarčík, Bc. Barbora Kiššová

Bytové domy

Bytový dom Dunajská Lužná – súčasť zóny UNIVERSUM

Miesto: Dunajská Lužná
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Bytový dom Gaštanová II.

Miesto: Gaštanová
Realizácia: 2019-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Ing. arch. Lukáš Gombarčík, Bc. Barbora Kiššová, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Bytový dom Nová Robotnícka

Miesto: Nová Robotnícka
Realizácia: 2021-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Bytový dom Malacky – Zámocká Residence

Miesto: Malacky
Realizácia: 2019-2021
Stupeň projektu: Investičný zámer, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Bytový dom Zlaté Moravce

Miesto: Zlaté Moravce
Realizácia: 2019-2020
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Bytový dom Bojnícka

Miesto: Bojnícka
Realizácia: 2016-2017
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová, Ing. Jana Arnoulová, Ing. arch. Mojmír Jankovič

KMETOVA RESIDENCE

Miesto: NITRA
Realizácia: 2024
Stupeň projektu: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA
Autori: Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová

Občianske stavby

Polyfunkčná budova Durent

Miesto: Durent
Realizácia: 2020-2021
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Polyfunkčná budova Vysoká

Miesto: Vysoká
Realizácia: 2020-2021
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Polyfunkčný objekt Stupava

Miesto: Stupava
Realizácia: 2021-2022
Stupeň projektu: Investičný zámer, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Administratívna budova Ľubochnianska

Miesto: Ľubochnianska
Realizácia: 2011-2013
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby, Projekt skutočného vyhotovenia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková

Polyfunkčná budova Bory

Miesto: Bory
Realizácia: 2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová

Zdravotnícke zariadenia

Zdravotné stredisko Stupava

Miesto: Stupava
Realizácia: 2020
Stupeň projektu: Architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Zdravotné stredisko Vyšehradská – Nova Medical

Miesto: Vyšehradská
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt na ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Anna Liamtseva

Zdravotné stredisko Nová Robotnícka

Miesto: Nová Robotnícka
Realizácia: 2018
Stupeň projektu: Architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Jana Arnoulová

Zdravotné stredisko Plavecký Štvrtok

Miesto: Plavecký Štvrtok
Realizácia: 2022-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Anna Liamtseva

Dentálna ambulancia Záhorská Bystrica

Miesto: Záhorská Bystrica
Realizácia: 2020
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Urbanizmus

Bas Qərvənd - centrum mesta

Miesto: Bas Qərvənd
Realizácia: 2021-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Obytný súbor rodinných domov Malé Leváre - Juh

Miesto: Malé Leváre - Juh
Realizácia: 2021-2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Smart Village Bas Qərvənd

Miesto: Bas Qərvənd
Realizácia: 2021-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Obytná zóna UNIVERSUM – Dunajská Lužná

Miesto: Dunajská Lužná
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Obytná zóna Marína - Sládkovičovo

Miesto: Sládkovičovo
Realizácia: 2019-2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Ing. Tomáš Hakszer, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Obytná zóna Podkerepušky

Miesto: Podkerepušky
Realizácia: 2021
Stupeň projektu: Investičný zámer
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Obytný súbor BENÁT s polyfunkciou – Zlaté Moravce

Miesto: Zlaté Moravce
Realizácia: 2019-2020
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Interiér

Interiér bytu na Bajkalskej ulici

Miesto: Bajkalská ul., Bratislava
Realizácia: 2020
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Interiér bytu na Búdkovej ulici

Miesto: Búdková ul., Bratislava
Realizácia: 2021
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt na ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. Veronika Kováčová

Interiér bytu v Eurovea Tower

Miesto: Pribinova ul., Bratislava
Realizácia: 2023
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt na realizáciu interiéru
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Anna Liamtseva

Interiér bytu na Mariánskej ulici

Miesto: Mariánska ul., Bratislava
Realizácia: 2019
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Michaela Zbitáková

Interiér bytu v Panorama City – byt A

Miesto: Landererova ul., Bratislava
Realizácia: 2014
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. Scarlet Marcinková

Interiér bytu v Panorama City – byt B

Miesto: Landererova ul., Bratislava
Realizácia: 2014
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. Scarlet Marcinková

Rekonštrukcia bytu na Černockého ulici

Miesto: Černockého ul., Bratislava
Realizácia: 2022
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavebných úprav
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Diana Varhol, Ing. Jozef Šimo, Bc. Barbora Kiššová, Ing. arch. Silvia Jedináková, Ing. arch. Anna Liamtseva

Rekreačná chata Rakúsko

Miesto: Rakúsko
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre realizáciu interiéru
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Veronika Kováčová, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch. Silvia Jedináková,

Squash centrum Pionierska

Miesto: Pionierska ul., Bratislava
Realizácia: 2018
Stupeň projektu: Architektonická štúdia, Projekt pre ohlásenie stavebných úprav, Projekt pre realizáciu stavby
Autori: Ing. arch. Pavol Bôrik, Ing. Veronika Mareková, Ing. Veronika Kováčová, Ing. arch. Šimon Rusina, Ing. Viktor Koleň, Ing. arch Michaela Zbitáková